sito-logo

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Protest Stowarzyszenia


Nasze Stowarzyszenie protestuje stanowczo przeciwko ustanowionym przez Sejm RP w dniach 14 i 16 grudnia 2016r. i obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. przepisom Ustawy ochrony przyrody w Rozdziale 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień” (tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody -Dz.U. 2016 z dn. 23 grudnia poz. 2134 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017r. oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach- Dz.U. z dn. 30 grudnia 2016r. poz. 2249).


Dwukrotnie w 2016 r. w ciągu trwania procedowania wprowadzenia zmian w ustawie j.w. wszystkie nasze branżowe stowarzyszenia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przesyłały w ramach konsultacji swoje krytyczne uwagi do Ministra Środowiska w tym zakresie. Jak nam wiadomo, protestowały również instytuty naukowe, inne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Mogliśmy też zapoznać się w Internecie z krytycznymi uwagami innych resortów odnośnie rozwiązań proponowanych przez resort wiodący. Wszyscy argumentowali rzeczowo w oparciu o swoje doświadczenia, zwracając uwagę na niebezpieczeństwo skutków rozwiązań proponowanych w projekcie zmian ustawy.


Okazało się jednak, że bezcenna wartość drzewostanów dla środowiska i przede wszystkim dla mieszkańców terenów zurbanizowanych, nie jest ważnym argumentem dla Ministerstwa Środowiska w naszym kraju kierującym się zasadami rozwoju zrównoważonego.


Fakty, z którymi konfrontujemy się obecnie w postaci powszechnej na terenie Polski rzezi drzew, często wiekowych, o wielkiej wartości przyrodniczej, przerosły nawet nasze obawy. W wielu miastach i wsiach, w dużej skali dochodzi do wycinki drzew na funkcjonujących terenach zieleni najrozmaitszych rodzajów, bez wymaganych dotychczas decyzji. Społecznicy apelują o dyżurowanie na obszarach zieleni zagrożonych dalszą wycinką. A wszystko to w sytuacji, kiedy Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie.


Postulujemy:


wstrzymanie odpowiednim aktem prawnym Sejmu działanie obowiązującej obecnie Ustawy o ochronie przyrody w części Rozdział 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień” i na czas trwania przygotowania zapowiadanych poprawek przywrócenie przepisów dotychczas obowiązujących w tym zakresie. Zaznaczamy, że pośpiech przy stanowieniu prawa w tej dziedzinie już skutkuje wielkimi zniszczeniami środowiska przyrodniczego i nie można pozostawić ani chwili dłużej warunków spowodowanej obowiązującymi przepisami samowoli.DRZEWA SĄ DLA NASZEGO POLSKIEGO ŚRODOWISKA WIELKIM BOGACTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM!!!


_______________________


Badania z Austrii


Przykład uchwały

 

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne od 15 XII 2017 r. do odwołania

we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00

(w wakacje prosimy obserwować aktualności na stronie)

Oddział Warszawski SITO

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

realizacja: www.pl | marketing i pozycjonowanie