sito-logo

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni - listopad/grudzień 2017


Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa organizuje Kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni (Doskonalenie w zakresie Kierowania  Robotami Budowy i Utrzymania Terenów Zieleni).

Kurs odbędzie się w terminie 13 listopada - 2 grudnia 2017 r.


Oddział Warszawski SITO posiada uprawnienia statutowe do prowadzenia kursów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się problematyką ogrodnictwa, architektury krajobrazu i ochroną środowiska przyrodniczego.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia i stażu pracy w terenach zieleni:  

mgr inż. architekt krajobrazu  i  inż. architekt krajobrazu   - 3 lata pracy w terenach zieleni (przynajmniej 1 rok w wykonawstwie)         

mgr inż. ogrodnik  i  inż. ogrodnik  -  3 lata pracy w terenach zieleni                         

technik ogrodnik, technik architekt krajobrazu -  8 lat pracy w terenach zieleni

osoby z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych (leśnym, rolniczym, ochrony środowiska)  - minimum  5 lat pracy w terenach zieleni

Wykształcenie i staż pracy wymagają  potwierdzenia stosownymi dokumentami, na podstawie których dokonana zostanie przez nas weryfikacja uczestników kursu.


Prosimy o przysłanie  na nasz adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- wypełnionej karty uczestnika kursu, 

- kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia zawodowego,                                 

- kserokopii zaświadczeń o przebiegu pracy zawodowej lub wypisu z ewidencji o działalności gospodarczej  potwierdzającej działalność związaną z terenami zieleni,                                                                

- oświadczenia  dotyczącego  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1977r.( Dz. U. 2002 nr 101  poz. 926 z póź. zmianami)  o ochronie  danych osobowych,                                                                                                                                 

- kserokopii dowodu wpłaty za uczestnictwo w kursie.


Termin trwania kursu


I  sesja    od  13 listopada   do  18 listopada 2017r.                                                                                               

II sesja    od  27 listopada   do   02 grudnia  2017r.


Miejsce kursu


Warszawski Dom Technika ul. Czackiego 3/5  00-043 Warszawa


Planowany czas trwania zajęć


88 godzin wykładowych zakończonych egzaminem testowym.

Koszt uczestnictwa


3800,00 zł netto/brutto                                                                                                                                     

Koszt udziału w kursie obejmuje między innymi : materiały szkoleniowe,  przeprowadzenie egzaminu, serwis kawowy i koszt  zakończenia kursu połączonego z wydaniem zaświadczeń  i  uroczystym obiadem.


Wpłaty za kurs należy dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PKOBP Nr 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457  z dopiskiem „ udział w Kursie INTZ  2017”

Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia opłaty za kurs w ratach, z których pierwsza w wysokości 1000,00 zł powinna być wniesiona do 17  października 2017r. a ostatnia do 27 listopada 2017r.

Niewniesienie pełnej opłaty za kurs skutkuje wstrzymaniem wydania zaświadczenia o jego ukończeniu.


Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 17 października  2017r.

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać w biurze Oddziału Warszawskiego SITO pod numerem telefonu  22 827-02-61 we wtorki, środy, czwartki w godzinach 10:00 – 14:00

Program kursu:

 1. Specyficzne cechy robót zakresie realizacji zieleni, wymagania jakościowe ( standardy) w zakresie terenów zieleni. Praktyczne aspekty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 2. Przepisy prawne związane z planowaniem przestrzennym, utrzymaniem i urządzaniem terenów zieleni, ochroną środowiska oraz ochroną zabytkowych terenów zieleni.
 3. Przepisy prawne związane z zamówieniami publicznymi dla utrzymania i urządzania terenów zieleni.
 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 5. Podstawy merytoryczne nowej metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych.
 6. Rozwiązania techniczne wprowadzania drzewostanu na tereny zurbanizowane i ogólne zasady pielęgnacji nowych nasadzeń oraz starodrzewia.
 7. Dobór i zalecenia jakościowe materiału roślinnego do utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni.
 8. Zasady zakładania i pielęgnacji trawników, nowe technologie.
 9. Zieleń na sztucznych podłożach (zielone dachy)-technologie zakładania i pielęgnacji.
 10. Ocena prawidłowości wykonania robót przy pielęgnacji terenów zieleni.
 11. Place zabaw-powstawanie i eksploatacja.
 12. Rola i zakres działania Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 13. Status prawny i pozycja zawodowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 14. Formalno-prawne i techniczne przygotowanie inwestycji ( w tym dokumentacje projektowe, kosztorysowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót).
 15. Negocjacje umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 16. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.
 17. Odbiory robót, okres gwarancji i rękojmi w oparciu o obowiązujące przepisy.
 18. Ogólne zasady sporządzania dokumentacji kosztorysowej.
 19. Ochrona prawna oraz odpowiedzialność cywilna i karna Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni
 20. Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami.


Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych lub w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników kurs może zostać odwołany.  W przypadku odwołania Strona Zamawiająca  otrzyma zwrot wpłaconej na konto Organizatora kwoty. Organizator zastrzega również, że w przypadku rezygnacji Uczestnika  z kursu tuż przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego  trwania na pisemne wystąpienie  zwracamy część wniesionej opłaty pomniejszonej o poniesione przez nas koszty.Zgłoszenie karty uczestnika 

Oświadczenie o ochronie danych  

 

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne we wt., śr. i czw.  w godz. 10:00-14:00

(w okresie wakacyjnym prosimy obserwować

aktualności na stronie)

SITO Oddział Warszawski

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

realizacja: www.pl | marketing i pozycjonowanie