sito-logo

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Seminarium "Bezpieczne przestrzenie rekreacji czynnej"


Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i  Techników Ogrodnictwa zaprasza na seminarium  „ Bezpieczne przestrzenie rekreacji czynnej”.

Seminarium odbędzie się w dniu 14 marca 2019r. (czwartek) na Wydziale Neofilologii przy ul. Dobrej w Warszawie, sala 1.007 (I piętro)

Seminarium kierowane jest do jednostek administrujących i będących właścicielami placów zabaw oraz architektów krajobrazu i innych osób i firm zaangażowanych w tworzenie miejsc zabaw i rekreacji.


PROGRAM SEMINARIUM:


godzina     9 00 -   930 rejestracja uczestników

godzina     930 -   945 powitanie uczestników

Prezes OW SITO mgr inż. Barbara Siedlicka

godzina    9 45 1200 Obowiązujące w Polsce certyfikaty i normy dotyczące

wyposażenia publicznych placów zabaw i wyposażenia

siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe

·          certyfikaty zgodności i ich znaczenie  dla dostawcy, odbiorcy, itp.

·          omówienie  aktualnych norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 16630

·          zabezpieczenie przed upadkiem, wysokość swobodnego upadku, fundamentowanie, instrukcje instalowania, kontroli i konserwacji, główne wymiary urządzeń i ich strefy bezpieczeństwa, możliwości wystąpienia pułapek i zakleszczeń, próbniki stosowane podczas kontroli, plan kontroli, książka kontroli, stosowane nawierzchnie

·          urządzenia rekreacyjno-sportowe jako elementy małej architektury podlegające przepisom Prawa budowlanego,

·           a nie jak zabawki podlegające Dyrektorom Nowego Podejścia w Unii Europejskiej

·          Nowoczesne sposoby badania nawierzchni syntetycznych

wg PN-EN 1177 2018

badania laboratoryjne, badania na miejscu, technika prowadzenia

badań w terenie

najczęściej występujące niezgodności podczas odbiorów urządzeń.


Prelegent:       mgr inż. Paweł Przesmycki

Dyrektor Departamentu Certyfikacji Wyrobów

Europejski Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o.

godzina       1200 -   1215 przerwa na kawę

godzina      1215 -   1345 Budowa placów zabaw

·            ogólne wytyczne

·            kto może budować plac zabaw,

·            strefy bezpieczeństwa ,

·            montaż urządzeń,

·            nawierzchnia bezpieczna ,

·            nadzór w czasie budowy ,

·            odbiór placu zabaw ,

·            utrzymanie placu zabaw ,


Prelegent:   mgr Wojciech Smoczkiewicz

włąściciel firmy ARSPLAY

zajmującej się budową placów zabaw i nawierzchni bezpiecznych

godzina  1345 -   1430 przerwa na lunch

godzina  1430 -   15 30 Inclusive- play – Projektowanie terenów zabaw dla

wszystkich

·            niepełnosprawni to marginalny problem- czy na pewno ?

·            tereny zabaw dla wszystkich- czyli dla kogo?

·            niepełnosprawni- każdy inny wszyscy równi

·            główne choroby ( niepełnosprawności) dotyczące dzieci w wieku szkolnym

·            8 zasad projektowania terenów dla wszystkich

·            bogactwo zabaw: fizyczne, sensoryczne, socjalne.

Prelegent:   mgr inż. Karolina Kais

architekt krajobrazu

godzina  1530 -   16 00 Dyskusja i zakończenie seminarium


Koszt seminarium wynosi: 250 zł - dla członków SITO i Stowarzyszeń

branżowych  ( SAK, OSTO, SPAK i PTCHD )

280 zł – dla osób pozostałych

Ceny za udział w seminarium są cenami netto/ brutto, w których między innymi

uwzględnione są materiały i ciepły lunch.


Zgłoszenia na seminarium wraz z opłatą  przyjmujemy do 7 marca 2019 r.


Podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego SITO, na który należy dokonać wpłat:   58 1020 1156 0000 7502 0007 5457


W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń Oddział Warszawski SITO zastrzega sobie prawo odwołania seminarium i zwrotu wpłaconych kwot.


KARTA ZGŁOSZENIA

 

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne od 15 XII 2017 r. do odwołania

we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00

(w wakacje prosimy obserwować aktualności na stronie)

Oddział Warszawski SITO

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

realizacja: www.pl | marketing i pozycjonowanie