sito-logo

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni - 2021 r.


Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni - 18 stycznia - 6 lutego 2021 r. w Warszawie


Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa organizuje Kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni / Doskonalenie w zakresie Kierowania  Robotami Budowy i Utrzymania Terenów Zieleni/. Oddział Warszawski SITO posiada uprawnienia statutowe do prowadzenia kursów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się problematyką ogrodnictwa, architektury krajobrazu i ochroną środowiska przyrodniczego. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa organizuje Kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni / Doskonalenie w zakresie Kierowania  Robotami Budowy i Utrzymania Terenów Zieleni/. Oddział Warszawski SITO posiada uprawnienia statutowe do prowadzenia kursów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się problematyką ogrodnictwa, architektury krajobrazu i ochroną środowiska przyrodniczego.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia i stażu pracy w terenach zieleni:

- mgr inż. architekt krajobrazu  i  inż. architekt krajobrazu     

- 3 lata pracy w terenach zieleni (przynajmniej 1 rok w wykonawstwie)

- mgr inż. ogrodnik  i  inż. ogrodnik

- 3 lata pracy w terenach zieleni

- technik ogrodnik, technik architekt krajobrazu

- 8 lat pracy w terenach zieleni

- osoby z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych (leśnym, rolniczym, ochrony środowiska)

- minimum  5 lat pracy w terenach zieleni


Wykształcenie i staż pracy wymagają  potwierdzenia stosownymi dokumentami, na podstawie których dokonana zostanie przez nas weryfikacja uczestników kursu.


Prosimy o przysłanie  na nasz adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


- wypełnionej karty zgłoszenia na kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni

- kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia zawodowego, 

- kserokopii zaświadczeń o przebiegu pracy zawodowej lub wypisu z ewidencji o działalności gospodarczej  potwierdzającej działalność związaną z terenami zieleni,   

- kserokopii dowodu wpłaty za uczestnictwo w kursie.


Termin trwania kursu


I  sesja    od  18 stycznia   do  23 stycznia 2021 r.

II sesja    od  01 lutego   do   06 lutego  2021 r.


Miejsce kursu: zajęcia odbywać się będą w trybie on-line


Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym w Warszawskim Domu Technika NOT Sp. z o.o. ul. Czackiego 3/5  00-043 Warszawa


Planowany czas trwania zajęć


78 godzin wykładowych zakończonych egzaminem testowym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.


Koszt uczestnictwa


3.700,00 zł netto/brutto


Koszt udziału w kursie obejmuje między innymi : wykłady, materiały szkoleniowe,  przeprowadzenie egzaminu.

Wpłaty za kurs należy dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PKO BP Nr 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457  z dopiskiem „ udział w Kursie INTZ  2021”

Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia opłaty za kurs w ratach, z których pierwsza w wysokości 1.000,00 zł powinna być wniesiona do 11 grudnia 2020 r. a ostatnia do 12 stycznia 2021 r.Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 11 grudnia  2020 r.


Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać w biurze Oddziału Warszawskiego SITO  pok. 134, pod numerem telefonu  22 827-02-61 we wtorki  i czwartki w godzinach 10.00 – 14.00

Podajemy nasz  adres   e-mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Program kursu:


 1. Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego rozwoju miast.
 2. Korzyści z obecności drzew na terenach zurbanizowanych. Wycena wartości odtworzeniowej drzew.
 3. Przepisy prawne związane z planowaniem przestrzennym, utrzymaniem i urządzaniem terenów zieleni ochroną środowiska oraz ochroną zabytkowych zespołów zieleni.
 4. Przepisy prawne związane z zamówieniami publicznymi dla urządzania i utrzymania terenów zieleni.
 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 6. Dobór i zalecenia jakościowe materiału roślinnego do urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.
 7. Zasady zakładania i pielęgnacji trawników, nowe technologie.
 8. Zieleń na sztucznych podłożach /zielone dachy/-technologie zakładania i pielęgnacji.
 9. Specyficzne cechy robót w zakresie realizacji zieleni, wymagania jakościowe /standardy. Praktyczne aspekty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 10. Gospodarka wodą oraz obiektami i urządzeniami wodnymi w parkach i ogrodach.
 11. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinności odpornej na trudne warunki wodne.
 12. Place zabaw-powstawanie i eksploatacja.
 13. Ochrona roślin przed  szkodnikami i chorobami.
 14. Właściwości gleb do urządzania terenów zieleni zabiegi uprawowe i nawożeniowe.
 15. Współczesne poglądy na temat pielęgnacji drzew starszych.
 16. Status prawny i pozycja zawodowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 17. Formalno-prawne i techniczne przygotowanie inwestycji /w tym dokumentacje projektowe, kosztorysowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 18. Istotne elementy umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 19. Odbiory  robót, okres gwarancji i rękojmi w oparciu o obowiązujące przepisy.
 20. Ogólne zasady sporządzania dokumentacji kosztorysowej.
 21. Odpowiedzialność zawodowa i finansowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

 

Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych lub w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników kurs może zostać odwołany.  W przypadku odwołania Strona Zamawiająca  otrzyma zwrot wpłaconej na konto Organizatora kwoty. Organizator zastrzega również, że w przypadku rezygnacji Uczestnika  z kursu tuż przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego  trwania na pisemne wystąpienie  zwracamy część wniesionej opłaty pomniejszonej o poniesione przez nas koszty.
Zgłoszenie karta uczestnika


 

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne od 15 XII 2017 r. do odwołania

we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00

(w wakacje prosimy obserwować aktualności na stronie)

Oddział Warszawski SITO

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

realizacja: www.pl | marketing i pozycjonowanie