sito-logo

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni ONLINE


Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa zaprasza do uczestnictwa w Kursie Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (Doskonalenie w zakresie Kierowania Robotami Budowy i Utrzymania Terenów Zieleni). Kurs rozpocznie się 17 stycznia 2022 r. i potrwa do 5 lutego 2022 r. Kurs odbędzie się on-line.


Oddział Warszawski SITO posiada uprawnienia statutowe do prowadzenia kursów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się problematyką ogrodnictwa, architektury krajobrazu i ochroną środowiska przyrodniczego.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia i stażu pracy w terenach zieleni:


 • mgr inż. architekt krajobrazu  i  inż. architekt krajobrazu - 3 lata pracy w terenach zieleni (przynajmniej 1 rok w wykonawstwie)
 • mgr inż. ogrodnik i inż. ogrodnik - 3 lata pracy w terenach zieleni
 • technik ogrodnik, technik architekt krajobrazu - 8 lat pracy w terenach zieleni
 • osoby z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych (leśnym, rolniczym, ochrony środowiska) - minimum  5 lat pracy w terenach zieleni.


Wykształcenie i staż pracy wymagają  potwierdzenia stosownymi dokumentami, na podstawie których dokonana zostanie przez nas weryfikacja uczestników kursu.


ZGŁOSZENIA:


Prosimy o przysłanie na nasz adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 • wypełnionej karty uczestnika na kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni
 • kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia zawodowego
 • kserokopii zaświadczeń o przebiegu pracy zawodowej lub wypisu z ewidencji o działalności gospodarczej  potwierdzającej działalność związaną z terenami zieleni z informacją o wykonanych pracach 
 • kserokopii dowodu wpłaty za uczestnictwo w kursie.


Terminy:


I  sesja od 17 stycznia do 22 stycznia 2022 r.

II sesja od 31 stycznia do 5 lutego  2022 r.


Miejsce kursu:


Zajęcia odbywać się będą w trybie on-line

Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym w Warszawskim Domu Technika NOT Sp. z o.o. ul. Czackiego 3/5  00-043 Warszawa


Planowany czas trwania zajęć:


78 godzin wykładowych zakończonych egzaminem testowym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.


Koszt uczestnictwa:


3700,00 zł netto/brutto Koszt udziału w kursie obejmuje między innymi : wykłady, materiały szkoleniowe, przeprowadzenie egzaminu.

Wpłaty za kurs należy dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PKO BP Nr 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457  z dopiskiem „ udział w Kursie INTZ  2021”

Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia opłaty za kurs w ratach, z których pierwsza w wysokości 1000,00 zł powinna być wniesiona do 30 listopada 2021 r. a ostatnia do 10 stycznia 2022 r.


Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 30 listopada 2021 r.


Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać w biurze Oddziału Warszawskiego SITO  pok. 134, pod numerem telefonu 22 827-02-61 we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-14.00. Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Program kursu:


 1. Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego rozwoju miast.
 2. Korzyści z obecności drzew na terenach zurbanizowanych. Wycena wartości odtworzeniowej drzew.
 3. Przepisy prawne związane z planowaniem przestrzennym, utrzymaniem i urządzaniem terenów zieleni ochroną środowiska oraz ochroną zabytkowych zespołów zieleni.
 4. Przepisy prawne związane z zamówieniami publicznymi dla urządzania i utrzymania terenów zieleni.
 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 6. Dobór i zalecenia jakościowe materiału roślinnego do urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.
 7. Zasady zakładania i pielęgnacji trawników, nowe technologie.
 8. Łąki kwietne.
 9. Zieleń na sztucznych podłożach /zielone dachy/-technologie zakładania i pielęgnacji.
 10. Specyficzne cechy robót w zakresie realizacji zieleni, wymagania jakościowe /standardy. Praktyczne aspekty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 11. Gospodarka wodą oraz obiektami i urządzeniami wodnymi w parkach i ogrodach.
 12. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinności odpornej na trudne warunki wodne.
 13. Place zabaw-powstawanie i eksploatacja.
 14. Ochrona roślin przed  szkodnikami i chorobami.
 15. Właściwości gleb do urządzania terenów zieleni zabiegi uprawowe i nawożeniowe.
 16. Współczesne poglądy na temat pielęgnacji drzew starszych.
 17. Status prawny i pozycja zawodowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 18. Formalno-prawne i techniczne przygotowanie inwestycji /w tym dokumentacje projektowe, kosztorysowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 19. Istotne elementy umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 20. Odbiory  robót, okres gwarancji i rękojmi w oparciu o obowiązujące przepisy.
 21. Ogólne zasady sporządzania dokumentacji kosztorysowej.
 22. Odpowiedzialność zawodowa i finansowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych lub w przypadku nie zebrania wymaganej  grupy uczestników kurs może zostać odwołany. 

W przypadku odwołania Strona Zamawiająca  otrzyma zwrot wpłaconej na konto Organizatora kwoty.

Organizator zastrzega również, że w przypadku rezygnacji Uczestnika  z kursu tuż przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego  trwania na pisemne wystąpienie  zwracamy część wniesionej opłaty pomniejszonej o poniesione  przez nas koszty.Zgłoszenie - karta uczestnika

 

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne od 15 XII 2017 r. do odwołania

we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00

(w wakacje prosimy obserwować aktualności na stronie)

Oddział Warszawski SITO

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

realizacja: www.pl | marketing i pozycjonowanie