sito-logo

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Seminarium Gospodarowanie wodą w parkach i ogrodach - projektowanie procesów przyrodniczych - 7 października 2021 r.


Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa zaprasza na seminarium - webinarium „Gospodarowanie wodą w parkach i ogrodach - projektowanie procesów przyrodniczych”. Seminarium odbędzie się 7 października 2021 r. (czwartek) w godz.  8:30-15:45.


Program seminarium


godzina  830 –  845 powitanie  uczestników  przez Prezesa  OW SITO-NOT  - mgr inż.  Łukasza Zająca
845 – 1200 „Gospodarowanie wodą w parkach i ogrodach”


 • Hydrologiczne funkcje parków i ogrodów.
 • Woda w parkach i ogrodach. Definicje i uwarunkowania prawne.
 • Urządzenia i budowle wodne w parkach i ogrodach.
 • Współczesne formy gospodarowania wodami opadowymi oraz drenażowymi w założeniach urbanistycznych i ogrodowych.
 • Zasady projektowania i pielęgnowania zbiorników wodnych
 • Projekty i realizacje własne obiektów wodnych w parkach i ogrodach – omówienie rozwiązań.

Prelegent :      dr inż. Przemysław Wolski
/ SARP, TUP, Polska Rada Architektury /


1200 – 1230 Przerwa


1230 – 1545 Projektowanie zieleni miejskiej odpornej na zmienne  warunki wodne.


 • Gospodarowanie wodą w trudnych warunkach siedliskowych.
 • Zbiorowiska odporne na trudne warunki wodne.
 • Metody działań na rzecz usprawniania gospodarki wodnej w uprawach na różnych obszarach.

Prelegent :      dr inż. Piotr Mędrzycki
/ Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Ekolaby.net /


1545 Zakończenie seminarium.


Koszt seminarium-webinarium wynosi :  210 zł - dla członków SITO-NOT  i  Stowarzyszeń branżowych (SAK, OSTO, SPAK, PTCHD)


260 zł - dla osób pozostałych.                     

                                                                                                                              

Zgłoszenie udziału w seminarium - webinarium z potwierdzeniem opłaty należy złożyć do 4 października 2021 r.


Osoba która dokona zapłaty za udział w webinarium ( 07.10.2021 r)  zostanie zarejestrowana  i  na wskazany e-mail, otrzyma link do transmisji online.


Karta zgłoszenia


Numer  konta  bankowego  Oddziału  Warszawskiego  SITO - NOT na  który  należy dokonać wpłat: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457.


W  przypadku  braku  odpowiedniej   ilości  zgłoszeń  OW SITO - NOT   zastrzega  sobie prawo   odwołania   seminarium   i   zwrotu   wpłaconych   kwot.


Uwaga


Zgoda   na   przetwarzanie   danych   osobowych - klauzula   informacyjna.  Administratorem  danych osobowych uczestników i  płatników kursu  jest Oddział  Warszawski  Stowarzyszenia  Naukowo – Technicznego  Inżynierów  i  Techników   Ogrodnictwa  ( OWSITO)   z   siedzibą   w   Warszawie  przy  ulicy  Czackiego 3/5. Dane osobowe przetwarzane   będą   przez   administratora   w   celu wykonania   usługi   seminarium  - webinarium „Gospodarowanie wodą w parkach i ogrodach – projektowanie procesów przyrodniczych”.   Podmiotom   danych   przysługuje   prawo dostępu do treści dotyczących ich danych oraz ich poprawiania  lub usunięcia. Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne   jednak  niezbędne  do  skorzystania   z   usługi   szkoleniowej   prowadzonej  przez  Administratora. Zebrane     dane     osobowe    nie    będą     przekazywane     osobom    trzecim     i     nie    będą    profilowane.


 

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne od 15 XII 2017 r. do odwołania

we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00

(w wakacje prosimy obserwować aktualności na stronie)

Oddział Warszawski SITO

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

realizacja: www.pl | marketing i pozycjonowanie