sito-logo

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa


Wprowadzamy nową zakładkę na naszej stronie internetowej pt. „Historie rodów ogrodniczych”.


Przedstawimy niezwykłe postawy ludzi, którzy tworzyli historię ogrodnictwa polskiego i naszego Stowarzyszenia. Będą to losy i dokonania naszych przodków, kolegów i przyjaciół. Ludzie ci tworzyli i doskonalili swoje ogrodnicze gospodarstwa, niejednokrotnie przez pokolenia, wypracowywali zasady sztuki ogrodniczej, prowadzili prace badawcze i hodowlane, tworząc polskie odmiany roślinności użytkowej i ozdobnej, położyli podwaliny pod nasz ruch zawodowy. Oddani swojej pasji ujarzmiali przyrodę, pracowali podczas zmieniających się uwarunkowań naszej państwowości, trwali mimo wojen i klęsk żywiołowych. Ogrodnicy-praktycy, badacze, kadra naukowa, przedsiębiorcy, projektanci, działacze rozmaitych organizacji i stowarzyszeń zawodowych.


Chcemy żeby ich wysiłek i piękne – czasem nawet bohaterskie – postawy nie zostały zapomniane. Wszyscy Oni mogą być przykładem dla młodego pokolenia i ich dokonania mogą inspirować do wyboru drogi zawodowej. Znajomość osiągnięć ludzi tworzących nasz zawód pozwoli na wzajemne poznanie się i przyczyni się do pełnej identyfikacji z naszym wspaniałym zawodem.Kolejność alfabetyczna:


 1. Witold BITTNER
 2. Barbara CYZIO
 3. Ród GRĄBCZEWSKICH
 4. Barbara HUGO-BADER
 5. Witold LENKIEWICZ
 6. Stefan KRANC
 7. Longin MAJDECKI
 8. Aleksander REJMAN
 9. Halina BARBARA SZCZEPANOWSKA
 10. Aflons ZIELONKO
 

Kalendarz

Szukaj

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne od 15 XII 2017 r. do odwołania

we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00

(w wakacje prosimy obserwować aktualności na stronie)

Oddział Warszawski SITO

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

realizacja: www.pl | marketing i pozycjonowanie