sito-logo

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni 2017


 • mgr inż. architekt krajobrazu  i  inż. architekt krajobrazu - 3 lata pracy w terenach zieleni (przynajmniej 1 rok w wykonawstwie)
 • mgr inż. ogrodnik  i  inż. ogrodnik  -  3 lata pracy w terenach zieleni technik ogrodnik, technik architekt krajobrazu  -  8 lat pracy w terenach zieleni
 • osoby z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych  (leśnym, rolniczym, ochrony środowiska  )  - minimum  5 lat pracy w terenach zieleni


Wykształcenie i staż pracy wymagają  potwierdzenia stosownymi dokumentami, na podstawie których dokonana zostanie przez nas weryfikacja uczestników kursu.Prosimy o przysłanie na nasz adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • wypełnionej karty uczestnika kursu,
 • kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia zawodowego,
 • kserokopii zaświadczeń o przebiegu pracy zawodowej lub wypisu z ewidencji o działalności gospodarczej  potwierdzającej działalność związaną z terenami zieleni,
 • oświadczenia  dotyczącego  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1977r.( Dz. U. 2002 nr 101  poz. 926 z póź. zmianami)  o ochronie  danych osobowych,
 • kserokopii dowodu wpłaty za uczestnictwo w kursie.
Termin trwania kursu


I  sesja    od  19 czerwca  do  24 czerwca 2017r.

II sesja    od  03 lipca  do   08 lipca  2017r.Miejsce kursu


Warszawski Dom Technika ul. Czackiego 3/5  00-043 WarszawaPlanowany czas trwania zajęć


88 godzin wykładowych zakończonych egzaminem testowym.Koszt uczestnictwa


3800,00 zł netto/brutto

Koszt udziału w kursie obejmuje między innymi : materiały szkoleniowe,  przeprowadzenie egzaminu, serwis kawowy i koszt  zakończenia kursu połączonego z wydaniem zaświadczeń i  uroczystym obiadem.


Wpłaty za kurs należy dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PKOBP  Nr 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457  z dopiskiem „ udział w Kursie INTZ  2017”

Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia opłaty za kurs w ratach, z których pierwsza w wysokości 1000,00 zł powinna być wniesiona do 25 maja 2017r. a ostatnia do 29 czerwca 2017 r.Wniesienie pełnej opłaty za kurs skutkuje wstrzymaniem wydania zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 25 maja 2017 r. Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać w biurze Oddziału Warszawskiego SITO pod numerem telefonu  22 827-02-61 we wtorki, środy, czwartki w godzinach 10,00 – 14,00 lub pod adresem   e-mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona internetowa www.sito.waw.pl


Program kursu:

 1. Specyficzne cechy robót zakresie realizacji zieleni, wymagania jakościowe ( standardy) w zakresie terenów zieleni. Praktyczne aspekty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 2. Przepisy prawne związane z planowaniem przestrzennym, utrzymaniem i urządzaniem terenów zieleni, ochroną środowiska oraz ochroną zabytkowych terenów zieleni.
 3. Przepisy prawne związane z zamówieniami publicznymi dla utrzymania i urządzania terenów zieleni.
 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 5. Podstawy merytoryczne nowej metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych.
 6. Rozwiązania techniczne wprowadzania drzewostanu na tereny zurbanizowane i ogólne zasady pielęgnacji nowych nasadzeń oraz starodrzewia.
 7. Dobór i zalecenia jakościowe materiału roślinnego do utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni.
 8. Zasady zakładania i pielęgnacji trawników, nowe technologie.
 9. Zieleń na sztucznych podłożach (zielone dachy)-technologie zakładania i pielęgnacji.
 10. Ocena prawidłowości wykonania robót przy pielęgnacji terenów zieleni.
 11. Place zabaw-powstawanie i eksploatacja.
 12. Rola i zakres działania Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 13. Status prawny i pozycja zawodowa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
 14. Formalno-prawne i techniczne przygotowanie inwestycji ( w tym dokumentacje projektowe, kosztorysowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót).
 15. Negocjacje umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 16. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.
 17. Odbiory robót, okres gwarancji i rękojmi w oparciu o obowiązujące przepisy.
 18. Ogólne zasady sporządzania dokumentacji kosztorysowej.
 19. Ochrona prawna oraz odpowiedzialność cywilna i karna Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni
 20. Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami.Organizator zastrzega, że z przyczyn niezależnych lub w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników kurs może zostać odwołany.  W przypadku odwołania Strona Zamawiająca  otrzyma zwrot wpłaconej na konto Organizatora kwoty. Organizator zastrzega również, że w przypadku rezygnacji Uczestnika  z kursu tuż przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego  trwania na pisemne wystąpienie  zwracamy część wniesionej opłaty pomniejszonej o poniesione przez nas koszty.Zgłoszenie karty uczestnika 

Oświadczenie o ochronie danych  


 

Kalendarz

Szukaj

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne od 15 XII 2017 r. do odwołania

we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00

(w wakacje prosimy obserwować aktualności na stronie)

Oddział Warszawski SITO

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

realizacja: www.pl | marketing i pozycjonowanie