Wieloletni sekretarz generalny SITO, z zawodu ekonomista. Ukończyła studia na SGGW w 1959 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych), uzyskując dyplom magistra inżyniera. Urodziła się 10 marca 1936 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. W 1945 roku, po zakończeniu wojny, wyjechała z rodzicami do Cieplic, gdzie ojciec jej otrzymał pracę w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim. Cztery lata później, w 1949 roku przeniosła się do Brwinowa, gdzie ukończyła naukę w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD w Grodzisku Mazowieckim, gdzie zdaje maturę i rozpoczęła studia na SGGW.

Bezpośrednio po zakończeniu studiów podjęła pracę instruktora w Powiatowym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Gostyninie, do którego wyjechała wraz z mężem.

Z ogrodnictwem związana od 1965 roku (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Płocku, Spółdzielnia Ogrodnicza w Płocku, CSO Okręg Warszawa, Warszawski, Spółdzielnia Ogrodnicza) pełniąc w kolejnych i instytucjach odpowiedzialne stanowiska: inspektora, kierownika działu produkcji ogrodniczej, wiceprezesa ds. produkcji ogrodniczej.

Do Oddziału Warszawskiego SITO wstąpiła 22 września 1972 roku i otrzymała legitymację z numerem 1761. Udzielała się w pracach Oddziału, a w 1978 roku została jej powierzona funkcja sekretarza oddziału. Pełniła ją do lipca 1979 roku, kiedy to Prezydium Zarządu Głównego SITO powierzyło jej, do czasu zwołania WZD, pracę p.o. sekretarza generalnego w Zarządzie Głównym SITO. W 1981 roku XI walny zjazd delegatów w Książu wybrał ją oficjalnie na sekretarza generalnego. Funkcję tę pełniła nieprzerwanie do 1991 roku. Ustępując z funkcji sekretarza generalnego nie zaprzestała działalności w Zarządzie Głównym. W dalszym ciągu udzielała się przy organizacji imprez, szkoleń, konferencji, targów, walnych zjazdów delegatów. Służyła pomocą i radą w sprawach organizacyjnych, a będąc już na emeryturze prowadziła przez kilka lat biuro Zarządu Głównego.

Z jej inicjatywy powstały przy Zarządzie Głównym: Komisja Seniorów i Komisja Historii Ogrodnictwa. Dzięki działaczom tych komisji udało się zgromadzić materiały, będące podstawą do opracowanej przez nią historii Stowarzyszenia: I części lata 1996-2007, wydanej w 2008 roku. Za działalność na rzecz Stowarzyszenia XV WZD w Skierniewicach w 1995 roku nadał jej godność Członka Honorowego SITO.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów w lutym 2014 roku została ponownie wybrana na sekretarza generalnego SITO. Funkcję tę pełniła społecznie do Walnego Zjazdu Delegatów w Lublinie w czerwcu 2015 roku. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej SITO.

Poza pracą w Stowarzyszeniu udzielała się również w Federacji SNT NOT jako: delegat SITO do Rady Głównej NOT (1981-1991), członek, a potem przewodnicząca Komisji Budżetowej NOT (1982-1996), członek Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT NOT (od 2013 roku).

Za zasługi na rzecz rozwoju Stowarzyszenia i działalność społeczną w SITO i na rzecz FSNT NOT odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą odznaką Honorową NOT (1982) i najwyższą Diamentową Odznaką Honorową NOT w 2015 roku.

Barbara Cyzio zmarła 23 listopada 2021 r. Została pochowana w grobie rodzinnym na Warszawskich Starych Powązkach kwatera 51 rząd 6 miejsce 2,3.

Biuro Zarządu jest czynne we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00 (pokój 134). Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne
UWAGA! W okresie wakacyjnym godziny otwarcia ulegają zmianie. Prosimy o obserwowanie strony, na której będą podawane aktualne dni i godziny otwarcia biura.
To top