Wprowadzamy nową zakładkę na naszej stronie internetowej pt. „Historie rodów ogrodniczych”.

Przedstawimy niezwykłe postawy ludzi, którzy tworzyli historię ogrodnictwa polskiego i naszego Stowarzyszenia. Będą to losy i dokonania naszych przodków, kolegów i przyjaciół. Ludzie ci tworzyli i doskonalili swoje ogrodnicze gospodarstwa, niejednokrotnie przez pokolenia, wypracowywali zasady sztuki ogrodniczej, prowadzili prace badawcze i hodowlane, tworząc polskie odmiany roślinności użytkowej i ozdobnej, położyli podwaliny pod nasz ruch zawodowy. Oddani swojej pasji ujarzmiali przyrodę, pracowali podczas zmieniających się uwarunkowań naszej państwowości, trwali mimo wojen i klęsk żywiołowych. Ogrodnicy-praktycy, badacze, kadra naukowa, przedsiębiorcy, projektanci, działacze rozmaitych organizacji i stowarzyszeń zawodowych.

Chcemy żeby ich wysiłek i piękne – czasem nawet bohaterskie – postawy nie zostały zapomniane. Wszyscy Oni mogą być przykładem dla młodego pokolenia i ich dokonania mogą inspirować do wyboru drogi zawodowej. Znajomość osiągnięć ludzi tworzących nasz zawód pozwoli na wzajemne poznanie się i przyczyni się do pełnej identyfikacji z naszym wspaniałym zawodem.

Kolejność alfabetyczna:

  1. Witold BITTNER
  2. Barbara CYZIO
  3. Ród GRĄBCZEWSKICH
  4. Barbara HUGO-BADER
  5. Witold LENKIEWICZ
  6. Stefan KRANC
  7. Longin MAJDECKI
  8. Aleksander REJMAN
  9. Halina BARBARA SZCZEPANOWSKA
  10. Alfons ZIELONKO
Biuro Zarządu jest czynne we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00 (pokój 134). Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne
UWAGA! W okresie wakacyjnym godziny otwarcia ulegają zmianie. Prosimy o obserwowanie strony, na której będą podawane aktualne dni i godziny otwarcia biura.
To top