Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni 2023 on-line

14 kwietnia, 2022

 KURS INSPEKTORA NADZORU TERENÓW ZIELENI

Styczeń/luty 2023   Warszawa one -line

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa organizuje Kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni / Doskonalenie w zakresie Kierowania  Robotami Budowy i Utrzymania Terenów Zieleni/.

Oddział Warszawski SITO posiada uprawnienia statutowe do prowadzenia kursów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób zajmujących się problematyką ogrodnictwa, architektury krajobrazu i ochroną środowiska przyrodniczego.    

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia i stażu pracy w terenach zieleni:                                                        

– mgr inż. architekt krajobrazu  i  inż. architekt krajobrazu    – 3 lata pracy w terenach zieleni                    (przynajmniej 1 rok w wykonawstwie)        

– mgr inż. ogrodnik  i  inż. ogrodnik   –  3 lata pracy w terenach zieleni                         

– technik ogrodnik, technik architekt krajobrazu   –  8 lat pracy w terenach zieleni

– osoby z wykształceniem wyższym po kierunkach pokrewnych   

(leśnym, rolniczym, ochrony środowiska)   – minimum  5 lat pracy w terenach zieleni 

Wykształcenie i staż pracy wymagają  potwierdzenia stosownymi dokumentami, na podstawie których dokonana zostanie przez nas weryfikacja uczestników kursu.

Prosimy o przysłanie  na nasz adres e-mailowy: sito.waw@wp.pl                                             

– wypełnionej karty zgłoszenia na kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni                                                     

– kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia zawodowego,                                 

– kserokopii zaświadczeń o przebiegu pracy zawodowej lub wypisu z ewidencji o działalności    gospodarczej  potwierdzającej działalność związaną z terenami zieleni z informacją o wykonanych pracach,                                                                                                                                                                          – kserokopii dowodu wpłaty za uczestnictwo w kursie.

Termin trwania kursu.                                                                                                                           

  I  sesja   23-28 stycznia 2023 r.                                                                             

 II sesja    6-12 luty 2023 r.

Miejsce kursu.    

 Zajęcia odbywać się będą w trybie on-line

Egzamin odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 12 lutego 2023 r.

w Warszawskim Domu Technika NOT Sp. z o.o. ul. Czackiego 3/5  00-043 Warszawa

Planowany czas trwania zajęć.                                                                                                                  

 80 godzin wykładowych zakończonych egzaminem testowym i wydaniem zaświadczeń o ukończeniu kursu.                                                                          

Koszt uczestnictwa.                                                                                                                  

3.700,00 zł netto/brutto                                                                                                                                    

Koszt udziału w kursie obejmuje między innymi : wykłady, materiały szkoleniowe,  przeprowadzenie egzaminu.  

Wpłaty za kurs należy dokonywać przelewem na nasze konto w Banku PKO BP    Nr 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457  z dopiskiem „ udział w Kursie INTZ  2023”                        

 Informujemy, że istnieje możliwość wniesienia opłaty za kurs w ratach, z których pierwsza w wysokości 1.000,00 zł powinna być wniesiona wraz ze zgłoszeniem na kurs, nie później niż do 15 listopada 2022 r. a ostatnia do 10 stycznia 2023 r.

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do dnia 15 listopada  2022 r

Szczegółowe informacje na temat kursu można uzyskać w biurze Oddziału Warszawskiego SITO  pok. 134, pod numerem telefonu  22 827-02-61 we wtorki  i czwartki w godzinach 10.00 – 14.00

Podajemy nasz  adres   e-mailowy :sito.waw@wp.pl

To top