Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

SEMINARIUM „Sadzenie i pielęgnacja młodych drzew w przestrzeni miejskiej” 25.05.2023 r.

9 maja, 2023

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów

 i Techników Ogrodnictwa ul. Czackiego 3/5   00-043 Warszawa

Tel. 22 827 02 61, e-mail : sito.waw@wp.pl

ORGANIZUJE  SEMINARIUM 

Sadzenie i pielęgnacja młodych drzew w przestrzeni miejskiej


Seminarium      odbędzie    się    w    dniu 25 maja 2023 r. ( czwartek )
w godz.  8:30  – 15:45 w Warszawie

Seminarium skierowane jest do osób pełniących nadzór nad sadzeniem i pielęgnacją drzew  w warunkach miejskich, architektów krajobrazu i wykonawców tworzących zielone przestrzenie w trudnych warunkach miejskich. Seminarium podzielone jest na dwie części :
1 część teoretyczna, która odbędzie się w nowym budynku uniwersyteckim  przy ul. Dobrej 55 w Warszawie (wejście od ul. Browarnej), w sali 1.128

2 część terenowa tj. spacer ulicami Warszawy

  Program seminarium ;

  godzina  830 –  900     Rejestracja uczestników
                 900 – 1200   część teoretyczna  Seminarium podczas której omówiony zostanie:

 • Dobór gatunków drzew do warunków miejskich,
 • Specyfika gleb miejskich i ich wpływ na rozwój młodych drzew,
 • Zagadnienia dotyczące jakości materiału szkółkarskiego oraz skutki niewłaściwej pielęgnacji drzew – omówienie wyników badań naukowych wykonanych na Uniwersytecie Floryda,
 • Metody sadzenia drzew w trudnych warunkach miejskich przy zastosowaniu studni napowietrzających,
 • Zasady cięcia drzew młodych i dojrzewających – omówienie wyników badań z Uniwersytetu
  w Kopenhadze,
 • Zasady poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich.

   1200 – 1230    Przerwa kawowa

   1230 – 1545    Część terenowa Seminarium podczas spaceru ulicami Warszawy zostaną przedstawione:

 • Zasady cięcia drzew od momentu posadzenia aż do fazy drzewa dojrzałego,
 • Ogólne zasady sadzenia i pielęgnacji drzew; bielenia pni, podlewania, palikowania, ściółkowania etc.,
 • Skutki niewłaściwego sadzenia drzew.
              

    1545               Zakończenie seminarium.

Seminarium poprowadzi Tomasz Maksym współautor i koordynator tworzenia warszawskich standardów ochrony zieleni ( Karty Praw Drzew) oraz Standardu Nawierzchni Przyjaznym Drzewom, pracownik Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego oraz dendrolog Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Koszt seminarium wynosi :  210 zł – dla członków SITO-NOT  i  Stowarzyszeńbranżowych

                                                                                                        (SAK, OSTO, SPAK, PTCHD)

                                             260 zł – dla pozostałych osób                                                                                                                                                  

 Zgłoszenie udziału w seminarium z potwierdzeniem opłaty proszę złożyć
 
do dnia 22 maja 2023 r.

Krata zgłoszenia znajduje się jako załącznik do komunikatu
o seminarium.

Numer  konta  bankowego  Oddziału  Warszawskiego  SITO – NOT na  który  należy dokonać
             wpłat : nr. 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457.

 W  przypadku  braku  odpowiedniej   ilości  zgłoszeń  OW SITO – NOT   zastrzega  sobie prawo   odwołania   seminarium   i   zwrotu   wpłaconych   kwot.

              Uwaga

Zgoda   na   przetwarzanie   danych   osobowych – klauzula   informacyjna.  Administratorem  danych osobowych
uczestników i  płatników kursu  jest Oddział  Warszawski  Stowarzyszenia  Naukowo – Technicznego  Inżynierów 
i  Techników   Ogrodnictwa  ( OWSITO)   z   siedzibą   w   Warszawie  przy  ulicy  Czackiego 3/5. Dane osobowe
przetwarzane   będą   przez   administratora   w   celu  wykonania   usługi   seminarium  „Sadzenie i pielęgnacja młodych drzew w przestrzeni miejskiej”.   Podmiotom   danych   przysługuje   prawo
dostępu do treści dotyczących ich danych oraz ich poprawiania  lub usunięcia. Podanie  danych  osobowych jest  dobrowolne   jednak  niezbędne  do  skorzystania   z   usługi   szkoleniowej   prowadzonej  przez  Administratora. 

Zebrane     dane     osobowe    nie    będą     przekazywane     osobom    trzecim     i     nie    będą    profilowane

To top