Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Walne Zebranie Członków Oddziału 25.04.2023 r. godz. 16.30

11 kwietnia, 2023

   ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE W DNIU 25 KWIETNIA 2023 R.

Zawiadomienie                                                                         

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego

Inżynierów i Techników Ogrodnictwa zwołuje na dzień 25 kwietnia 2023 r.

Walne Zebranie Członków Oddziału.

Zebranie odbędzie się w Sali C – V piętro w Warszawskim Domu Technika przy

ul. T. Czackiego 3/5. o godzinie 1630 w pierwszym terminie lub o godzinie

1700 w drugim terminie.

Obrady dotyczyć będą podsumowania działalności władz Oddziału w mijającej

kadencji 2019-2023 r. oraz wyborów nowych władz  na lata 2023-2027.

W załączeniu :

  1. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału
  2. Regulamin Walnego Zebrania Członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa   w dniu 25 kwietnia 2023 r.

Prezes Zarządu

mgr inż. Łukasz Zając

To top