Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Protest Stowarzyszenia

14 grudnia, 2016

Nasze Stowarzyszenie protestuje stanowczo przeciwko ustanowionym przez Sejm RP w dniach 14 i 16 grudnia 2016r. i obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. przepisom Ustawy ochrony przyrody w Rozdziale 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień” (tekst jednolity ustawy o ochronie przyrody -Dz.U. 2016 z dn. 23 grudnia poz. 2134 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017r. oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach- Dz.U. z dn. 30 grudnia 2016r. poz. 2249).

Dwukrotnie w 2016 r. w ciągu trwania procedowania wprowadzenia zmian w ustawie j.w. wszystkie nasze branżowe stowarzyszenia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przesyłały w ramach konsultacji swoje krytyczne uwagi do Ministra Środowiska w tym zakresie. Jak nam wiadomo, protestowały również instytuty naukowe, inne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Mogliśmy też zapoznać się w Internecie z krytycznymi uwagami innych resortów odnośnie rozwiązań proponowanych przez resort wiodący. Wszyscy argumentowali rzeczowo w oparciu o swoje doświadczenia, zwracając uwagę na niebezpieczeństwo skutków rozwiązań proponowanych w projekcie zmian ustawy.

Okazało się jednak, że bezcenna wartość drzewostanów dla środowiska i przede wszystkim dla mieszkańców terenów zurbanizowanych, nie jest ważnym argumentem dla Ministerstwa Środowiska w naszym kraju kierującym się zasadami rozwoju zrównoważonego.

Fakty, z którymi konfrontujemy się obecnie w postaci powszechnej na terenie Polski rzezi drzew, często wiekowych, o wielkiej wartości przyrodniczej, przerosły nawet nasze obawy. W wielu miastach i wsiach, w dużej skali dochodzi do wycinki drzew na funkcjonujących terenach zieleni najrozmaitszych rodzajów, bez wymaganych dotychczas decyzji. Społecznicy apelują o dyżurowanie na obszarach zieleni zagrożonych dalszą wycinką. A wszystko to w sytuacji, kiedy Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie.

Postulujemy:

wstrzymanie odpowiednim aktem prawnym Sejmu działanie obowiązującej obecnie Ustawy o ochronie przyrody w części Rozdział 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień” i na czas trwania przygotowania zapowiadanych poprawek przywrócenie przepisów dotychczas obowiązujących w tym zakresie. Zaznaczamy, że pośpiech przy stanowieniu prawa w tej dziedzinie już skutkuje wielkimi zniszczeniami środowiska przyrodniczego i nie można pozostawić ani chwili dłużej warunków spowodowanej obowiązującymi przepisami samowoli.

DRZEWA SĄ DLA NASZEGO POLSKIEGO ŚRODOWISKA WIELKIM BOGACTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM!!!

To top